De motorolie voor je bedrijf

Jan Frens
7 april 2022 in Organisatie, Personeel, Strategie - Leestijd 1 minuut

Met de juiste olie in je bedrijf realiseer je betere prestaties en krijg je meer grip. Die olie is informatie. Niet communicatie, dat is slechts de manier waarop informatie wordt verspreid, maar informatie, op alle niveaus in je bedrijf.
 
En alhoewel de logica daarvan afspat, is het in veel bedrijven vaak niet goed georganiseerd:
 

  • Werknemers weten niet waarvoor ze verantwoordelijk zijn, welke bevoegdheden ze hebben en soms zelfs niet eens welke taken ze precies hebben.
  •  Het ontbreekt op de werkvloer aan een zinvol werkoverleg. Dat is bij uitstek een gelegenheid om informatie uit te wisselen met als doel van elkaar te leren, te werken aan het verbeteren van processen, besluiten te nemen en af te stemmen in hoeverre doelen worden gehaald.
  • MT-overleggen zijn vaak evenmin op zinvolle wijze informatief. Er wordt dan slechts teruggekeken op de afgelopen periode. In een productief MT-overleg worden issues besproken die moeten worden opgelost om door jou gestelde doelen in de komende periode te kunnen realiseren en daar worden besluiten over genomen.
  • De terugkoppeling van een MT-overleg hoeft geen woordelijk verslag te zijn. Dat is overbodige informatie. Een actielijst is voldoende.
  • Managers of teamleiders beschikken vaak niet over KPI’s waarop ze kunnen sturen. Dat geldt ook voor jou.
  • ICT-systemen kunnen benodigde informatie (bijvoorbeeld voor de KPI’s) niet opleveren.
  • Processen zijn niet optimaal ingericht waardoor input van de een persoon niet tijdig, incorrect of onvolledig een ander bereikt.

 
Mocht jij ooit door iemand worden aangesproken dat je niet goed communiceert, realiseer je dan dat diegene bedoelt dat hij of zij niet genoeg of niet de juiste informatie van jou krijgt. Aan jouw communicatieve vaardigheden ligt dat niet.
 
 
 
 
 
 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Organisatie, Personeel, Strategie

Gerelateerde artikelen