HOE WIJ WERKEN: BEGELEIDING MET DIEPGANG

Bij Loyal Partners ervaar je hoe doelgerichtheid en zorgvuldigheid samen gaan om jou te helpen.

Natuurlijk is geen ondernemer gelijk. Iedere ondernemer heeft dan ook hulp en inzichten nodig die op de eigen specifieke situatie betrekking hebben. Daarom werken wij strikt persoonlijk. Meer over:

Met wie krijg ik te maken

Je hebt tijdens de sessies bijna uitsluitend met Jan te maken. Louise verzorgt de vormgeving van de programma’s, zorgt voor continue innovatie daarvan en schrijft de artikelen die je wekelijks van ons ontvangt.

Met Louise kun je buiten de sessies om contact hebben als je vragen hebt waar haar specialisme voor gewenst is.

Yvonne verzorgt onze administratie. Van haar ontvang je facturen en ben je in contact over betalingen.

Onze locatie

Aan de Hartenseweg 60 in Wageningen, aan de achterzijde van Hotel Nol in ’t Bosch ontvangen wij je graag. Onze spreekruimte is gevestigd in het souterrain. Hier worden de sessies gehouden en is voldoende ruimte voor 4 personen (rekening houdend met corona afstand).

Parkeren kan direct voor de deur; er is ruim parkeergelegenheid voor meerdere auto’s. Aan de voorzijde van het hotel staan laadpalen.

Referenties

Discretie vinden we van het grootste belang. Je moet je veilig voelen om willekeurig welk vraagstuk of probleem te bespreken. Daarom werken we niet met referenties op de website. Als je deze wel wilt natrekken krijg je deze op verzoek. Voorafgaand daaraan vragen we de desbetreffende klanten of we ze aan jou mogen koppelen.

Op de achterkant van ons boek Krachtvoer voor Ondernemers deel 2, tref je recensies van het boek aan. Hier kun je ook uit herleiden hoe er over ons wordt gedacht.

Corona

We houden ons strikt aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Er zijn momenteel geen maatregelen van kracht die je beletten bij ons fysiek een sessie te houden.

Hoe werkt een sessie

In alle gevallen werkt Jan met je in een sessie aan de zaken die op dat moment belangrijk zijn. Het zijn onderwerpen die jij aangeeft, maar zeker ook door Jan ingebracht worden. Hij kijkt immers naar jou en je bedrijf met een onbevooroordeelde en ervaren blik. Dat levert voor jou verrassende agendapunten op.

Sommige programma’s werken volgens een vaste structuur. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Helderheid in Strategie, Leads to Sales en Persoonlijke Voorwaarden. In het programma Krachtvoer voor Ondernemers kunnen uiteenlopende zaken aan bod komen.

Iedere sessie wordt door Jan voorbereid (en in sommige gevallen ook door Louise). Daarbij gebruikt hij onder meer de sessiedocumenten die hij je na iedere sessie toestuurt. Hierin staan de besproken zaken en acties die tijdens de sessie zijn geformuleerd. Daarnaast houdt hij tussen de sessies door relevant nieuws bij dat voor jouw branche of bedrijf van belang kan zijn.

Als je een sessie boekt tijdens lunchtijd (12:30 uur) serveren we naast de gebruikelijke koffie/thee met snack, een kleine lunch. Die kun je al pratend of luisterend eten.

Hoe werkt een kennismaking

Tijdens een kennismaking stelt Jan je vragen om te bepalen of hij je kan helpen. Issues waar jij mee worstelt komen daarbij vanzelf aan bod. Als je behoefte vraagt om expertise die buiten onze kennis- en ervaringssfeer ligt, verwijzen we je naar een expert op dat gebied.

Een kennismaking is volstrekt vrijblijvend. Dat geldt zowel voor jou als voor ons. Als wij denken niet de goede partij voor jou te zijn, gaan we niet met je aan de slag.

Aan het eind van het gesprek is vaak direct duidelijk wat we voor je kunnen doen. Als dat niet zo is omdat Jan moet nadenken over een oplossingsrichting, neemt Jan kort daarna contact met je op.

Als je een kennismaking boekt tijdens lunchtijd (13:30 uur) serveren we naast de gebruikelijke koffie/thee met snack, een kleine lunch. Die kun je al pratend of luisterend eten.

Waarom we werken met programma's

We werken met jou aan een doel. Daarbij hanteren we het principe dat de investering voor het programma jou het tienvoudige moet opleveren.

Dat kunnen we alleen realiseren als we je gedurende een, voor dat programma benodigde periode begeleiden.

Het is gebruikelijk dat na er na afloop van het eerste programma een vervolg wordt afgesproken. Zo kun je door ons worden begeleid zolang jij daar profijt van hebt. Dat kan dus eenmalig voor een korte periode zijn, maar ook jarenlang het geval zijn.

Sessies verplaatsen of afzeggen

Je kunt een sessie tot 48 uur van te voren verplaatsen. Bij ziekte kun je ook last minute verplaatsen.

Afzeggen is alleen aan de orde als je hebt besloten om tussentijds met het programma te willen stoppen. In dat geval willen we weten waarom je dat wilt, want er kunnen oplossingen mogelijk zijn die jou het vervolg van het programma mogelijk maken (bijvoorbeeld financieel gezien).

Wil je dan nog steeds stoppen dan restitueren we je het bedrag van de openstaande sessies.

Hoe werkt facturering en betaling

We factureren maandelijks, te starten op de 1e van de maand na de start van het programma, en de laatste factuur in de maand van, of na het geplande einde van het programma. Dat doen we op basis van de bevestiging die je van ons hebt gekregen nadat je hebt aangegeven een programma te willen volgen. Van bijkomende kosten is geen sprake.

Als je van ons extra werkzaamheden afneemt buiten een programma om, dan worden die ook bevestigd. Daarvan ontvang je wekelijks een urenspecificatie. Deze uren
worden de week daarop volgend, volledig conform de specificatie, gefactureerd. Zo krijg je nooit verrassingen te zien op een factuur.

We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.

Discretie

We gaan er standaard van uit dat je niet wilt dat anderen van de begeleiding door ons weten. Daarom tref je dus ook geen referenties aan op onze website.

Jouw gebruikelijke (werk)e-mailadres kan om die reden niet geschikt zijn om te gebruiken. Op de factuur vermelden we uitsluitend de naam van het programma, daar kan niet veel uit worden afgeleid door nieuwgierige derden, maar als je die te expliciet vindt dan passen we die aan.

In onze dagelijkse onderlinge communicatie maken we gebruik van codenamen die op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot jou of je bedrijf. Zo kun je door ons bijvoorbeeld SHINE, NOVA of SKY worden genoemd.

Met ons kennismaken?

Als je met ons komt kennismaken ervaar je direct onze werkwijze. Je kunt een actueel issue bespreken, maar dat is geen voorwaarde. We beheersen de techniek om door middel van het stellen van de juiste vragen, essentiële thema’s aan de oppervlakte te krijgen.

Dat leidt tot één van de volgende uitkomsten:

  • We hebben je tijdens de kennismaking al voldoende geholpen.
  • We bieden je een passend programma aan.
  • We kunnen je niet helpen en geven je aanwijzingen hoe of waar je je behoefte kunt invullen.

Kennismaken leidt nooit tot een verplichting; niet voor ons, niet voor jou.

Een kennismakingsgesprek duurt twee uur en is kosteloos. Een telefonische kennismaking is ook mogelijk.

Werkwijze Loyal Partners