Crisisoverleg

Een schandaal, een ramp of bijvoorbeeld een publiek conflict kan jouw bedrijf in een crisissituatie brengen.

Je kunt immers binnen een kort tijdsbestek grote immateriële schade lijden. Met een geringe beslissingstijd en bij een hoge mate van onzekerheid vraagt dat om een overlegstructuur die je niet gewend bent. Crisisoverleg.

Waarom Crisisoverleg

In een crisissituatie ligt een oplossing niet voor de hand. En zelfs als dit wel het geval lijkt te zijn, moet die oplossing kritisch worden bekeken. Niets mag als vanzelfsprekend worden beschouwd; een veelheid aan scenario’s moet worden onderzocht. Een verkeerde beslissing, bijvoorbeeld genomen vanuit emotie, kan desastreuze gevolgen hebben.

Stress veroorzaakt onherroepelijk een vecht-, vlucht- of bevriesreactie. Je denken wordt tijdelijk uitgeschakeld. Dat is hoogst noodzakelijk als je in de auto opeens op je rem moet trappen om een botsing te voorkomen. Als de stress echter voortduurt en je maatregelen moet treffen in je bedrijf, moet je je hoofd erbij houden.

Daarom is een gestructureerde aanpak en de bijstand van professionals die je kunnen bijstaan in het formuleren van oplossingen van essentieel belang.

Wil jij:

 • onder druk verstandige besluiten nemen;
 • een overleg in rust kunnen voeren;
 • expertise in huis hebben om je daarbij te helpen?

Hoe werkt een crisisoverleg

De voorzitter van een crisisoverleg bepaalt de overlegstructuur. Hij begeleidt discussies en zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van de deelnemers.

Tijdens de vergadering móet besluitvorming plaatsvinden; niets doen is geen optie. Rust en structuur zijn daarbij geboden. Er wordt daarom vergaderd aan de hand van een agenda en de voorzitter stuurt op resultaat: besluitvorming binnen de beschikbare tijd.

Er moet voorúit worden gedacht, terwijl juist onder invloed van de stress de neiging bestaat tot ‘korte termijn denken’. Om met deze vorm van bewustzijnsvernauwing om te gaan, moet een setting worden gecreëerd waarin het mogelijk is buiten de bestaande kaders te treden.

Crisissituatie

 

 

In het crisisoverleg wordt de volgende agenda gehanteerd:

 • Afstemming vergaderstructuur
 • Issues vaststellen
 • Brainstorm mogelijke maatregelen
 • Besluitvorming
 • Bepalen wie, wat, waar, wanneer doet
 • Bepalen hoe wordt gecommuniceerd
 • Samenvatting

Wat kunnen wij voor jou betekenen

Vanuit de traditionele rol van Loyal Partners kunnen we, om te voorkomen dat met een tunnelvisie besluitvorming plaatsvindt, vanuit een rustige stand ideeën opperen, advies geven en maatregelen voorstellen. Daarnaast beschikken we over uitgebreide ervaring in het voeren van crisismanagement en zit Loyal Partners jouw crisisoverleg voor.

Bij het Overleg is in ieder geval de aandeelhouders aanwezig. Daarnaast uitsluitend die leden van het MT die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

Een crisisoverleg duurt 2 à 3 uur en vindt op iedere gewenste locatie plaats.

We hanteren het reguliere uurtarief van € 149,00 per uur. Het overleg wordt voorgezeten door Louise Knegtel; Jan Frens vervult een inhoudelijk adviserende rol.

Facts

 • Snelle, degelijke besluitvorming.
 • Besluitvorming in rust.
 • Een belangrijke, relatief kleine investering.