Helderheid in Strategie

Werken aan een doel inspireert en motiveert. Niet alleen jou, maar iedereen in je bedrijf. Het heeft alleen geen zin zomaar te gaan rennen.

Om resultaat te behalen en gemotiveerd te blijven heb je
een strategie nodig. In een strategie formuleer je een reeks van afgewogen maatregelen op alle niveaus van je bedrijf. Daardoor zet je doelgerichte stappen en bereik je je doelstellingen voor de komende jaren.

En je maakt keuzes, want je kunt niet alles doen.

Variabelen
Pas de bedragen in de oranje omlijnde velden aan:
Eigen salaris/managementvergoeding per jaar:
Aantal eigen werkuren per jaar:
Afstand heen <--> terug Wageningen in km's:
Vergoeding per kilometer:
Omzet van de onderneming op jaarbasis:
Actuele bedrijfswaarde:
Bruto marge in %:

Investering
Programma:
Inbreng eigen uren:
Reistijd/kosten:
 
 
 
 
TOTAAL Investering
Opbrengst
Toename waarde
Minder faalkosten
Toename marge
Fijner ondernemen
PM
Meer stabiliteit
PM
TOTAAL Opbrengst

Het strategisch besluitvormingsproces

Dat maken van keuzes is nog niet zo makkelijk. Losse ideeën circuleren niet voor niets al tijden in je hoofd. Die kun je niet op hun merites beoordelen zonder ze in de totale context van je bedrijf te plaatsen en ze te beoordelen op een reeks van criteria.

En mocht dat al goed gaan, dan val je vervolgens ten prooi aan zogenaamde biases. Dat zijn denkfouten waar je niet zomaar aan ontkomt.

Zo heb je de neiging informatie te zoeken, te interpreteren en te onthouden die je mening en vooroordelen bevestigen. Je negeert informatie die je mening kan ontkrachten. En voor een risicovolle keuze gesteld, laat je bij voorkeur alles bij het oude. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt.
En denk je dat dat niet voor jou geldt? Dat klopt, want we denken allemaal dat anderen veel gevoeliger zijn voor denkfouten dan wijzelf, en dat wij onze denkfouten wél herkennen.

Door je gestructureerd en systematisch door het denkproces te laten begeleiden om tot een strategie te komen, ben jij verzekerd van een ambitieuze, consistente en resultaat brengende strategie.

Hoe werkt het

Bij het strategisch proces dat Loyal Partners heeft ontwikkeld voor het MKB, wordt je bedrijf beschouwd als een systeem. We bezien jouw bedrijf als een complex van processen, eenheden en structuren die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en op elkaar inwerken. Alleen door alle onderlinge relaties en dwarsverbanden te zien, kan een succesvolle strategie tot stand komen. Het proces dat we daarbij doorlopen garandeert die uitkomst.

Strategieproces stap 1
We starten met belangrijke uitgangspunten: je visie en je kwalitatieve en kwantitatieve doelen voor de komende strategieperiode (rond de 3 jaar).
We identificeren trends en ontwikkelingen. Daardoor wordt je visie op de wereld om je heen verbreed. Uit die trends en ontwikkelingen destilleren we welke voor jou belangrijk zijn om op in te spelen.
Er vindt een grondige inventarisatie plaats van de huidige situatie binnen je bedrijf. Naast de meer tastbare elementen zoals bijvoorbeeld productaanbod, processen en personeel, analyseren we ook de bedrijfscultuur en waarde-elementen van je product of dienst. Daaruit wordt duidelijk waar verbeteringen nodig zijn.
Als blijkt dat trends en ontwikkelingen binnen de maatschappelijke transities zodanig ontwrichtend kunnen uitpakken dat een herziening nodig is van het businessmodel, wordt hier een extra sessie aan gewijd.
In de ideeënfase formuleren we denk- en oplossingsrichtingen. Daarbij zijn de doelen leidend en is de output uit stap 2 en 3 het uitgangspunt. Er worden gezamenlijk criteria opgesteld om het geheel van kansen en ideeën op te beoordelen, maar uitsluitend jij als ondernemer doet de beoordeling daarvan in onze daarvoor ontwikkelde tool.
Er vindt een analyse plaats van jouw beoordeling. Dit leidt tot een reeks van afgewogen maatregelen op alle niveaus van je bedrijf.
Vervolgens bepalen we hoe je de strategie binnen je bedrijf introduceert. Daarvoor hebben we een poster op A1 formaat voorbereid met een visualisatie van je strategie. Ook bespreken we een invoeringsplan of, in het geval de uitvoering zal worden uitbesteed aan het MT, de totstandkoming van jaarplannen.

 

Hoewel de invoering van de strategie voortvarend van start kan gaan, word je onherroepelijk geconfronteerd met vraagstukken over de tactiek. Daarvoor voorzien we standaard in begeleiding bij de invoering.

Wat kost het

De investering voor ‘Helderheid in Strategie’ bedraagt €15.121,50 excl. btw. Daarvoor krijg je begeleiding die in totaal 83,5 uur beslaat. Een volledige specificatie vind je op de pagina Tarieven.
Wanneer er met meer dan drie personen wordt deelgenomen wordt het tarief verhoogd met €900,00 excl. btw per extra deelnemer.

Daarnaast vraagt het programma ook van jou een investering in uren. Houd er rekening mee dat je hier ongeveer 22 uur in totaal aan besteedt.

De optionele sessie voor de herziening van het businessmodel vraagt een extra investering van €1.341,00 excl. btw. De begeleiding na afloop van het programma vindt plaats in het programma ’Krachtvoer voor Ondernemers’.

Facts

  • Objectieve strategische keuzes maken.
  • Je bedrijf klaar voor de toekomst maken.
  • Een investering van € 15.121,50 excl. btw.

Plan direct een sessie in onze agenda