Helderheid in Strategie

Je ziet de wereld om je heen steeds sneller veranderen. Je klant vraagt om een nieuwe benadering, een andere werkwijze of een nieuw product. Je hebt wel ideeën voor de toekomst, maar je bent niet zeker of het wel de juiste ideeën zijn. En misschien is er wel een betere aanpak mogelijk.

Dat schept onzekerheid, terwijl het juist van essentieel belang is om adequaat op veranderingen te reageren.

Kansen pakken

Een snel veranderende wereld biedt kansen, maar kansen kunnen omslaan in bedreigingen als je niet snel genoeg reageert. Tegelijkertijd kan het besluit om een vernieuwend idee in je bedrijf door te voeren, grote impact hebben. Zo’n beslissing neem je niet op persoonlijke voorkeur, of onderbuikgevoel alleen.

Belangrijke, strategische keuzes maak je op basis van een reeks van criteria die bijvoorbeeld financieel, orga­nisatorisch, zakelijk of persoonlijk kunnen zijn. Het is een besluitvormingsproces dat niet ‘uit het hoofd kan’.

Om nieuwe ideeën en kansen aan zoveel criteria te kunnen onderwerpen, heb je een gestructureerd proces nodig. Dat biedt Loyal Partners met het Programma ‘Helderheid in Strategie’.

Van idee tot actie

Om de ideeën die er leven in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, kijken we eerst gezamenlijk vooruit naar de toe­komst. Dat doen we door ons te richten op trends en ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn. Daardoor krijgen ook nieuwe ideeën de kans zich te ontwikkelen.

Alle ideeën worden vastgelegd. Je kunt er op rekenen dat Loyal Partners daarbij een vernieuwende en innovatieve inbreng heeft. Vervolgens stellen we criteria op, op basis waarvan de ideeën worden beoordeeld, en wordt in de tool die we hiervoor gebruiken een filter aangebracht.

Uitsluitend die ideeën die voor jouw bedrijf zeer kansrijk zijn blijven over. En dat gebeurt volledig automatisch, geheel transparant en zonder dat je daar je hoofd over hebt hoeven breken!

Helderheid in Strategie

Wil jij:

 • een actielijst waarmee je je bedrijf klaar voor de toekomst maakt;
 • oude en nieuwe ideeën op objectieve wijze beoordelen;
 • niet de boot missen?

Dat vraagt een besluit

Jouw actielijst, waarin een heldere visie is verwoord en die jouw routeplanner voor de komende jaren is, geven we vorm in een periode van ongeveer twee maanden. Als jij ertoe besluit om dit samen met ons te gaan doen, kun je het volgende verwachten.

Werkwijze

  • We inventariseren trends en ontwikkelingen waarop ingespeeld moet worden.
  • We inventariseren wat in jouw bedrijf voor verbetering vatbaar is of juist gekoesterd moet worden.
  • Voorafgaand aan de zes sessies vragen we je ‘huiswerk’ te doen.
  • We inventariseren de ideeën die al bij jou leven; van ons mag je verwachten dat wij je verrassende en vernieuwende ideeën aanreiken.
  • We vullen de tool met voor jou relevante criteria, op basis waarvan je de ideeën (thuis) gaat beoordelen.
  • Er vindt een ‘berekening’ plaats door de tool. Hierna doen we gezamenlijk een selectie.
  • Na de selectie wordt de actielijst vormgegeven. Deze is jouw handvat voor de toekomst.
  • Er wordt een visualisatie van de strategie opgemaakt die je kunt gebruiken om je strategie te presenteren.

 

Wat kost het

De investering voor ‘Helderheid in Strategie’ is € 9.159,00 excl. btw. Daarvoor krijg je begeleiding die in totaal 71 uur beslaat. Een volledige specificatie vind je op de pagina Tarieven.
Wanneer er met meer dan vier personen wordt deelgenomen wordt het tarief verhoogd met € 600 per persoon.

Daarnaast vraagt het programma ook van jou een inves­tering in uren. Houd er rekening mee dat je hier ongeveer 21 uur in totaal aan besteedt.

Facts

 • Objectieve strategische keuzes maken.
 • Je bedrijf klaar voor de toekomst maken.
 • Een investering van € 9.159,00 excl. btw.

Plan direct een sessie in onze agenda