Voorkom een braindrain van vrouwelijk talent

Jan Frens
11 november 2021 in Leiderschap, Organisatie, Personeel - Leestijd 3 minuten

 
 
In het Nederlandse bedrijfsleven heerst een mannelijke cultuur. Het is een restant van de dominantie die zes decennia geleden nog absoluut was. Exemplarisch voor die tijd is het gegeven dat vrouwen moesten stoppen met werken als ze trouwden.
 
Maar ook nu nog is het overgrote deel (75%) van de bestuurders van grote bedrijven in Nederland man. En hoewel steeds meer vrouwen ZZP’er worden, zijn de bedrijven met werknemers ook nog altijd voor 75% in mannelijke handen.
 
Het probleem daarvan is dat een vrouwelijk brein zich in een mannelijke cultuur niet even prettig voelt als een man. En als je daar geen oog voor hebt veroorzaak je ongewild een braindrain van vrouwelijk talent.
 
 
Waar ligt dat aan
Het belangrijke streven naar genderneutraliteit ten spijt, er is een verschil tussen mannen en vrouwen. In dit verband met name waar het hun brein betreft. Het vrouwelijk brein, in welke genderverpakking dan ook, werkt anders dan dat van een man. Dat heeft invloed op onder meer taal, emoties en het geheugen.
 
Als dat verschil niet wordt onderkend doe je de mensen met een vrouwelijk brein en je bedrijf tekort. Er wordt niet optimaal samengewerkt.
 
Bij het benoemen van de misverstanden die daarbij ontstaan spreek ik hieronder voor het gemak over mannen en vrouwen, waardoor ik de omslachtige terminologie ‘mannelijke breinen’ en ‘vrouwelijke breinen’ omzeil. Daarbij put ik uit het werk van Annis en Gray ‘Work with me’.
 
Wellicht ten overvloede om te vermelden, maar realiseer je dat we ons niet allemaal aan het uiterste van het spectrum mannelijk-vrouwelijk bevinden.
 
 
1. Ze voelt zich niet erkend
Een man is resultaatgericht. De samenwerking met anderen is belangrijk maar ook dan gaat het over het gezamenlijk te behalen resultaat.
 
Voor haar is de manier waarop het resultaat is behaald net zo belangrijk als het resultaat zelf. De samenwerking is daarvoor geen middel, maar doel op zich. Als ze die samenwerking kan verbeteren wordt het resultaat gediend.
 
Als jij als leider in een functioneringsgesprek, op de werkvloer of aan het eind van het jaar de resultaten bejubelt en vergeet het bloed, zweet en de tranen te vermelden, doe je haar tekort.
En als ze in die behoefte structureel niet wordt erkend zal ze uiteindelijk het geloof verliezen dat haar bijdrage wordt gewaardeerd en haar heil elders zoeken.
 
 
2. Ze wordt buitengesloten
Als een man ongevraagd hulp krijgt aangeboden dan vind je hem kennelijk niet capabel. Een man die zich zelf, op zijn eigen manier, door zijn problemen op het werk heen worstelt wordt daar beter van. Als hij echt hulp nodig heeft dan vraagt hij daar wel om. Tot die tijd laat je hem in zijn waarde.
 
Voor een vrouw leidt het niet aanbieden van hulp tot een gevoel van uitsluiting. Een vrouw is van nature gericht op het bevorderen van de samenwerking en ongevraagd hulp aanbieden draagt daaraan bij. Het geeft haar het gevoel dat ze wordt geaccepteerd en vertrouwd.
 
 
3. Ze worden allebei overrompeld
Een man stelt zich in een bijeenkomst competitief op. Het is voor hem een podium om je te etaleren. Als hij een oplossing of idee oppert is dat doelgericht. Anderen kunnen het idee aanvullen en zich daardoor ook profileren en als er niets meer aan toe te voegen is, is het een besluit.
 
Zo komen vrouwen niet tot besluiten. Zij wil eerst meer inzicht verschaffen en daar schakelt ze anderen voor in; ze zal hen actief uitnodigen hun bijdrage te delen. Zo komen ze gezamenlijk en in consensus tot een besluit.
 
Terwijl zij zich in de mannelijke setting afvraagt hoe dat besluit in hemelsnaam opeens tot stand is gekomen, voelt de man zich door haar, op samenwerking gerichte, gedrag voor het blok gezet. Als hij iets te melden had gehad, had hij dat wel gedaan.
 
 
4. Ze is emotioneel
Het uiten van emoties helpt vrouwen om beter met stress om te kunnen gaan. Je kunt de emoties snel van haar gezicht aflezen of aan haar stem horen. Emoties zijn voor vrouwen een bron van kracht en een teken van gedrevenheid.
 
Voor mannen is het tonen van emotie een teken van zwakte. Hij heeft zijn eigen manier om met stress om te gaan en blijft kalm en zelfverzekerd. Haar emotionele ‘uitbarsting’ vindt hij ongepast.
 
Als mannen vervolgens gelijksoortige situaties uit de weg gaan om niet opnieuw te worden geconfronteerd met vrouwelijke emoties, worden relaties gekunsteld.
 
 
Wat staat jou te doen M/V
Als jij je bewust wordt van de verschillen kun je je gedrag daarop aanpassen. Maak deze kennis ook tot een belangrijk punt bij MT-leden en andere leidinggevenden in je bedrijf. Omdat gedrag niet zomaar verandert moet je er vaak aandacht aan besteden.
 
Dat zal leiden tot betere besluitvorming, betere samenwerking en optimaal gebruik van vrouwelijk talent in je bedrijf.
 
 
 
Bron: Work with me, Barbara Annis & John Gray, New York 2013
 
 
 
 
 
 
 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Leiderschap, Organisatie, Personeel

Gerelateerde artikelen