Het nadeel van een hechte club medewerkers

Jan Frens
17 maart 2022 in Leiderschap, Organisatie, Personeel - Leestijd 1 minuut

 
 
Een hechte club mensen is natuurlijk leuk, maar in je bedrijf niet per se goed. Het is een van de factoren die tot groepsdenken kan leiden.
 
Groepsdenken is het fenomeen waarbij de leden van een groep consensus nastreven zonder nog kritisch te redeneren of alternatieven te onderzoeken. Daar ligt het verlangen om de samenhang binnen de groep niet te verstoren aan ten grondslag.
 
Het gevolg is dat het besluitvormingsproces niet optimaal is en besluiten van slechte kwaliteit kunnen worden genomen.
 
 

De risicofactoren voor groepsdenken

  • Als er sprake is van sterke vriendschappelijke relaties in een groep zullen de leden van die groep ruzies vermijden. Meningsverschillen zijn nodig om besluiten te beproeven en alternatieven te ontwikkelen.
  •  Als jij, als leider, snel bent met het verkondigen van je mening, de agenda bepaalt van wat er wordt besproken of zelf bepaalt wie er op jou mag reageren, ben jij een risicofactor voor groepsdenken. Medewerkers zullen niet het risico nemen tegen jouw stelligheid in te gaan en willen frictie vermijden.
  •  Als er binnen jouw bedrijf een monocultuur heerst, met bijvoorbeeld voornamelijk mannen, mensen van dezelfde leeftijdscategorie of met eenzelfde etnische, ideologische of culturele achtergrond, wordt de groep niet gevoed met alternatieve denkwijzen. De leden kunnen elkaar alleen maar bevestigen.

 
 

Wat doe je tegen groepsdenken

Als je van de denkkracht van een groep gebruik wilt maken, neem je de volgende maatregelen:

  • Voor jou als leider geldt, ‘houd je mening voor je’. Geef eerst anderen de kans hun mening te geven. En houd ook je mening over de mening van anderen voor je.
  • Blijf ook geregeld weg bij bijeenkomsten zodat er zonder jouw aanwezigheid vrij gediscussieerd kan worden.
  •  Zorg ervoor dat het team gemengd van samenstelling is.
  • Nodig bij bijeenkomsten geregeld experts van buitenaf uit en betrek deze in discussies.
  •  Beloon medewerkers die jou tegen durven te spreken.
  •  Wijs bij vergaderingen een wisselende criticus aan, die tot taak heeft de handelingen van de groep te bekritiseren.

 
 
Daar wordt je bedrijf niet minder gezellig van. Wel beter.
 
 
 
 
 
 
 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Leiderschap, Organisatie, Personeel

Gerelateerde artikelen