Persoonlijke Voorwaarden

Er ligt een ingewikkeld dossier dat ‘gisteren’ afgehandeld had moeten zijn. In je e-mailinbox staan talloze onbeantwoorde mails. Je zou moeten werken aan nieuwe omzet, maar daar is eenvoudigweg geen tijd voor. Er strijden teveel issues om voorrang in je hoofd.

Kortom, je wordt geleefd. De controle die je over je tijdsbesteding hebt is onvoldoende effectief. Je komt nauwelijks tot rust en daar lijden jij en je omgeving onder.

Variabelen
Pas de bedragen in de oranje omlijnde velden aan:
Eigen salaris/managementvergoeding per jaar:
Aantal eigen werkuren per jaar:
Afstand heen <--> terug Wageningen in km's:
Vergoeding per kilometer:
Omzet van de onderneming op jaarbasis:
Bruto marge in %:

Investering
Programma:
Inbreng uren (sessies):
Inbreng uren (huiswerk):
Reiskosten/tijd:
TOTAAL Investering
Opbrengst
Betere benutting
Minder faalkosten
Betere relaties
PM
Gezondere levensstijl
PM
TOTAAL Opbrengst

Kwaliteit van leven

Wanneer je dagindeling kritisch onder de loep wordt genomen, blijken ingesleten gewoontes niet altijd efficiënt te zijn. Overtuigingen die je belemmeren om ver­anderingen door te voeren, blijken niet te kloppen. Als je nieuwe inzichten verwerft waardoor je een andere kijk op je activiteiten krijgt, verschuiven prioriteiten.

Door het aanbrengen van structuur, creëren we rust. Oude overtuigingen worden ontzenuwd. Er ontstaat ruimte, je wordt je bewust van nieuwe mogelijkheden en gaat deze benutten.

We nemen stoorzenders weg. Je neemt afscheid van overbodige bezigheden en een inefficiënte tijdbeste­ding. Je maakt keuzes die de randvoorwaarden vormen voor een makkelijker en leuker leven.

Omdat er een structurele verschuiving in je levensstijl ontstaat, zijn activiteiten waar je dacht nooit aan toe te zullen komen, opeens bereikbaar. Er ontstaat ruimte voor kwaliteit in je leven. Zo realiseert Persoonlijke Voorwaarden de blauwdruk voor een persoonlijke en individuele leefstijl waardoor je een belangrijke kwaliteitsslag maakt.

 

Besluit voor een beter leven

In een periode van twee tot drie maanden word je door Loyal Partners intensief en individueel begeleid. Uiter­aard is je gesprekspartner een ervaren ondernemer die je problematiek uit eigen ervaring kent.

 

Wil jij:

 • minder stress en meer rust in je leven;
 • voor alles wat voor jou belangrijk is een vaste plek in je leven;
 • makkelijker leven en werken?

Werkwijze

 • We starten met een interview waarin diepgaand op je persoonlijke en zakelijk leven wordt ingegaan.
 • Vervolgens vragen we je gedurende enkele dagen vast te leggen wat je huidige activiteiten zijn.
 • Deze registratie wordt door ons geanalyseerd.
 • In een Leefplansessie maken we een start met de blauwdruk voor je leven.
 • Om nieuwe inzichten te bekrachtigen krijg je tussen de leefplansessies door lectuur toegestuurd.
 • In een volgende Leefplansessie vervolmaken we de blauwdruk. Je bent nu klaar om je nieuwe leefstijl in te gaan voeren.

Wat kost het

De investering voor Persoonlijke Voorwaarden is € 1.720,95 excl. btw. Daarvoor krijg je begeleiding die in totaal 10,5 uur beslaat. Een volledige specificatie vind je op de pagina Tarieven.

Daarnaast vraagt de invoering van een nieuwe leefstijl ook van jou een investering in uren. Houd er rekening mee dat je in de maanden dat je wordt begeleid hier ongeveer 14 uur in totaal aan besteedt.

Facts

 • Meer kwaliteit van leven realiseren.
 • Kortdurende intensieve begeleiding.
 • Een investering van € 1.720,95 excl. btw.

Plan direct een sessie in onze agenda