De ultieme probleemoplosser

Jan Frens
28 maart 2024 in Organisatie, Personeel, Strategie - Leestijd 2.5 minuut

 

Welk wondermiddel kan onenigheid met een zakenpartner oplossen, maar ook rommelige communicatie, wrijving tussen afdelingen, stagnerende groei of onrust of ontevredenheid onder medewerkers? En aan de positieve kant: richting geven aan ongebreidelde groei of een overvloed aan innovatieve kansen?

Zoiets als WD-40 en ducttape in één. En voor je bedrijf bestaat dat in de vorm van een strategie.

Er is niets zo verhelderend, stimulerend en kanaliserend:

 

Door de rol van een strategie

Een strategie functioneert als de ruggengraat van een succesvol bedrijf. Het is een blauwdruk die niet alleen de richting aangeeft waarin je bedrijf zich beweegt, maar vooral ook hoe je daar komt. Daaraan ten grondslag liggen specifiek voor jouw bedrijf geformuleerde doelen die aan de issues waar jij mee wordt geconfronteerd het hoofd bieden en die uiting geven aan de groei die je voor je bedrijf voor ogen hebt.

 

Voor een rijkgekleurd palet aan problemen

Onenigheid tussen zakenpartners

Alhoewel onenigheid tussen zakenpartners vaak wordt toegeschreven aan onoverkomelijke verschillen in karakters, is dat bijna altijd een vergissing. Conflicten worden doorgaans veroorzaakt door verschil van inzicht over de koers van je bedrijf, tactische keuzes of operationele uitvoering. Een strategie die je gezamenlijk tot stand brengt zorgt voor consensus en een onverzettelijk referentiekader voor samenwerking.

 

Rommelige communicatie

Rommelige communicatie door een gebrek aan duidelijkheid, inconsistente berichtgeving of een gebrekkige overlegstructuur wordt opgelost door de strategie te delen met iedereen in het bedrijf. Hierdoor wordt duidelijk wat de richting is waarin jullie je begeven en wat er de komende jaren te verwachten is aan verbeteringen. Daaronder vallen in ieder geval aanpassingen in de manier waarop besluitvorming is georganiseerd.

 

Wrijving tussen afdelingen

Wrijving tussen afdelingen komt meestal door gebrek aan verbinding. Tegengestelde belangen worden niet begrepen en weggenomen door deze, in verbinding, af te zetten tegen een gemeenschappelijk bedrijfsdoel. Dat vraagt een organisatorische wijziging als onderdeel van de strategie.

 

Stagnerende groei

Groei stagneert als de structuur van je bedrijf niet meegroeit met de omzet of met marktomstandigheden mee verandert. In je strategie vraagt dat, in het eerste geval, om organisatorische maatregelen. In het tweede geval meestal om maatregelen in sales of innovatie.

 

Onrustige of ontevreden medewerkers

Medewerkers worden onrustig als er geen duidelijkheid is. Dat los je op met het delen van je strategie en door daar consequent naar te blijven verwijzen gedurende de looptijd ervan. Ontevreden medewerkers hebben daarnaast ook vaak behoefte aan een duidelijke beschrijving van het doel van je bedrijf: Waarom doen jullie eigenlijk wat jullie doen. Ook dat maak je helder, als uitgangspunt voor je strategie.

 

Ongebreidelde groei

Ongebreidelde groei kan leiden tot operationele overbelasting, financiële instabiliteit, inconsistente kwaliteit of overstelpt management. In de strategie worden daartoe maatregelen genomen ten aanzien van onder meer de inrichting van ondersteunende processen en systemen, personeelswerving, financiële tools, funding, het instellen van (tijdelijke) restricties en het versterken van management door het aanreiken van de nodige tools.

 

Overvloed aan innovatieve kansen

Het hebben van volop innovatieve kansen is fijn, maar het kan ook, als er op teveel paarden wordt gewed, zorgen voor versnippering. Of het verlamt, als niet duidelijk is op welke paarden er moet worden gewed. Wanneer innovatieve kansen worden belicht vanuit een strategisch totaalkader kunnen de juiste keuzes worden gemaakt.

 

Rest er nog een scala aan andere vraagstukken die je met een strategie te lijf gaat. Zoals bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt, internationale expansie of een lage marge.

 

Het is nooit one size fits all, maar een strategie is wel voor ieder bedrijf de standaarduitrusting: WD-40 en ducttape in één.

 

 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Organisatie, Personeel, Strategie

Gerelateerde artikelen