Oorlog tussen partners voorkomen

Jan Frens
13 april 2022 in Strategie - Leestijd 2 minuten

 
 
 
Trouwen doe je met de intentie een leven lang bij elkaar te blijven. Maar je weet dat een scheiding nooit is uit te sluiten en dat dat een ingrijpend en emotioneel zwaar proces kan zijn. Je trouwt dan ook niet zomaar.
 
Over samenwerkingsverbanden, fusies of joint ventures in ondernemersland wordt vaak een stuk gemakkelijker gedacht. Terwijl de gevolgen van een zakelijke scheiding vaak vele malen groter zijn dan die van een mislukt huwelijk.
 
Om jou te behoeden voor een slecht zakelijk ‘huwelijk’ daarom hieronder zes ‘huwelijkse’ voorwaarden.
 

1. Alleen als er geen andere oplossing is.

Door schaarste, paniek of euforie kun je je gemakkelijk laten verleiden tot een samenwerking. Je wordt immers niet door een duidelijk criterium als ‘liefde’ gestuurd. Leg je alleen vast in een samenwerking als een informele verbintenis geen optie (meer) is en laat je nooit door haast leiden.
 

2. We passen bij elkaar

Kennelijk voelen jullie dat er een match is, maar check het toch even. Ook hier geldt, er is geen liefde in het spel, dus meet je met andere criteria. Dat zijn kernwaarden en waarde-elementen. Kernwaarden zijn opvattingen en overtuigingen die gedrag sturen. Liggen die ver uiteen dan ligt er onenigheid op de loer. Waarde-elementen vertegenwoordigen de waarde die klanten beleven als ze jouw product of service evalueren. Afhankelijk van het doel van de samenwerking wil je dat die overeenkomen of juist complementair zijn.
 

3. Het doel is duidelijk

Je moet met de samenwerking dezelfde kant op willen. Jullie beeld van succes moet overeenkomen want onenigheid daarover is een recept voor mislukking. Tegelijkertijd kunnen jullie persoonlijke doelen van elkaar afwijken. Zo kan de één zijn pensioen willen veiligstellen en de ander op termijn zijn aandeel willen verkopen. Als het maar duidelijk is en de persoonlijke doelen elkaar niet in de weg staan.
 

4. De inzet en opbrengst is duidelijk

Spreek uit welke inzet je van elkaar verwacht en wat elk van jullie bereid is te leveren. Dat gaat over tijd en vaardigheden (van jezelf en van medewerkers) en geld. Houd bij het vastleggen daarvan ook rekening met crises in de persoonlijke levenssfeer, zoals een overlijden van een naaste, een echtscheiding, de komst van kinderen en dergelijke. Tegenover de inzet staat een opbrengst en die moet voor elk van jullie aantrekkelijk genoeg zijn.
 

5. Een vastgelegde overlegstructuur

Zorg voor een duidelijke overlegstructuur. Dat gaat verder dan die ene plichtmatige aandeelhoudersvergadering. Ga wekelijks of maandelijks met een vaste agenda met elkaar aan tafel.
 

6. Mislukking is een optie

Voordat je van start gaat moet je het ook over een mogelijke mislukking hebben. Niet alle zakelijke ideeën lukken immers. Van te voren bespreek je daarom wanneer de samenwerking voor jullie mislukt is en wat jullie doen als dat punt is bereikt. Ofwel, hoe ziet een mogelijke scheiding eruit.
 
 
En tot slot, leg de uitkomst van de besprekingen over deze voorwaarden met je toekomstige partner vast, want de praktijk is weerbarstig en het geheugen onbetrouwbaar.

 
 
 
 
 
 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Strategie

Gerelateerde artikelen