Een strategie is meer dan doelen hebben

Jan Frens
13 oktober 2023 in Strategie - Leestijd 0,5 minuut

Het is een groot misverstand: dat het hebben van doelen hetzelfde is als het hebben van een strategie. En ook: dat een visie, het toekomstbeeld van je bedrijf, hetzelfde is als een strategie.

Een strategie is pas een strategie als er een actieplan is.

Dat actieplan genereer je met het doorlopen van een aantal gestructureerde stappen, en ja, daar zijn de doelen en de visie een onderdeel van:

  1. Diagnose
  • Het vaststellen van de uitgangspunten: de visie en de kwantitatieve en kwalitatieve doelen voor de komende twee tot drie jaar.
  • Een blik op de buitenwereld (transities, trends en ontwikkelingen) met de bril van een wetenschapper.
  • Een blik op je binnenwereld met de bril van een buitenstaander.
  1. Hoofdlijnen strategie

Op basis van de diagnose worden de hoofdlijnen vastgesteld om bedrijfsbreed te kunnen voldoen aan de uitgangspunten.

  1. Ideevorming

Een creatief proces waarbij op basis van de diagnose een breed scala aan kansen en ideeën wordt geopperd om invulling te kunnen geven aan de hoofdlijnen.

  1. Analyse ideeën en vorming actieplan

De ideeën worden beoordeeld op criteria en er wordt onderling overeenstemming bereikt over de set van ideeën die gehanteerd gaat worden om aan de hoofdlijnen uitvoering te geven.

  1. Actieplan

De geselecteerde ideeën worden ondergebracht in een jaarplanning.


Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder strategie is een nachtmerrie.

 

 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Strategie

Gerelateerde artikelen