Businessplan opstellen

Je weet precies welke richting je met je bedrijf op gaat; de grote lijnen daarvan heb je in je hoofd. Maar om je verhaal overtuigend voor het voetlicht te kunnen breng­en mis je een aantal componenten. Het lukt je niet om structuur in je gedachten aan te brengen, of je voelt aan dat je elementen mist maar je kunt niet precies benoemen welke dat zijn.

Daardoor loop je het risico dat jouw visie blijft steken in de planningsfase en dat je niet in staat bent om tot actie over te gaan. Een businessplan geeft alle betrokkenen helder inzicht in de koers die de onderneming gaat varen. Je hebt overzicht en dat geeft rust.

Een Panoramaview

Je kunt een businessplan nodig hebben om een nieuwe financiering te verkrijgen of voor de uitbreiding of wij­ziging daarvan. Een sluitend plan geeft bestaande financiers of aandeelhouders vertrouwen in de toekomst van jouw bedrijf.

Aan de hand van een goed onderbouwd businessplan kan je management of personeel inspi­reren en enthousiasmeren. Maar bovenal is zo’n plan voor jou, als ondernemer, een instrument om snelheid te geven aan de plannen waar je misschien al tijden mee rondloopt.

Een businessplan geeft je een totaaloverzicht. Dat is tegelijkertijd de reden dat het zo lastig is om zo’n plan op te stellen. Je hebt blinde vlekken voor bepaalde aspecten, terwijl je je wel degelijk bewust bent van de noodzaak om aan die componenten aandacht te be­s­teden. Daarnaast is het schrijven van zo’n plan geen dagelijkse bezigheid.

Daarom roep je hulp in van een gespecialiseerde partij. Loyal Partners zorgt ervoor dat al je ideeën gestructureerd worden en dat er aanvullende vragen worden gesteld waardoor het plan gecompleteerd wordt.

 

Opstellen Businessplan

Wil jij:

  • een goed onderbouwd businessplan;
  • waardoor je derden kunt overtuigen van je visie;
  • en zelf in staat wordt gesteld om tot actie over te gaan?

Onze werkwijze

Inventarisatie:

In het eerste interview van twee uur beginnen we met de aanleiding voor het opstellen van het businessplan. Afhankelijk daarvan kan aan bepaalde aspecten meer of juist minder aandacht worden besteed. Vervolgens inventariseren we de commerciële en organisatorische aspecten. In dit interview wordt de basis gelegd voor het plan.

 

Opstellen van een eerste versie

Op basis van de informatie uit het interview wordt een concept van het plan geschreven. Deze wordt aan je gemaild, samen met eventuele vragen waar je je op voor kunt bereiden en die aan de orde komen tijdens het tweede interview.

 

Tweede interview

In een tweede interview verfijnen we het plan. Er wordt dieper ingegaan op voor jouw bedrijf belang­rijke aspecten en we maken een aanvang met de exploitatiebegroting. Zo nodig wordt besloten om de hulp van derden in te schakelen om ontbrekende stukken in te vullen. Dat kan een strategisch aspect zijn, maar het kunnen ook financiële stukken zijn die door een accountant moeten worden aangeleverd.

 

Afronding

In een derde interview completeren we de exploitatiebegroting en spreken we de laatste openstaande vragen door. Wanneer alle gegevens compleet zijn wordt het nieuwe concept aan je toegestuurd en na je rea­ctie hier­­­op wordt de definitieve versie verzorgd.

Wat kost het

De investering voor het schrijven van een businessplan is € 4.619,00 excl. btw.

Daarvoor krijg je begeleiding die in totaal 31 uur be­slaat. Daarnaast vraagt het ook van jou een investering in uren. Houd er rekening mee dat je hier ongeveer 9 uur in totaal aan besteedt. Een volledige specificatie vind je op de pagina Tarieven.

Facts

  • Een goed onderbouwd businessplan.
  • Met minimale inzet een maximaal resultaat.
  • Een investering van € 4.619,00 excl. btw.

Plan direct een sessie in onze agenda