Hoezo is geld een probleem?

Jan Frens
6 januari 2017 in Organisatie - Leestijd 5 minuten

hoezo geen geld

Er is geld genoeg; het staat alleen niet op de bankrekening van jouw bedrijf. Dus moet je op zoek naar funding.

Het is niet overdreven, er is echt ongelofelijk veel geld beschikbaar. Maar voor die geldbezitters is het maken van een goed rendement lang geen vanzelfsprekendheid meer. Als jij met jouw bedrijf waarde creëert, ben je aantrekkelijk voor investeerders.

Bovendien vinden mensen het leuk goede dingen te steunen. Ze staan ook niet afwijzend tegen een gokje zolang het potentiële rendement maar hoger is dan het alternatief.

Je weg vinden

Het is lastig om je weg te vinden in een wereld die je niet kent. Waar vroeger ‘de bank’ het geëigende kanaal was, begeef je je nu in een woud van opties:

 1. Verkoop aandelen
 2. Factoring
 3. Leasing
 4. Qredits
 5. Crowdfunding
 6. Kredietfondsen
 7. Business Angel
 8. De bank
 9. Kredietunie
 10. MKB fonds
 11. Innovatiefondsen
 12. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 13. NPEX
 14. Enternext
 15. Participatiemaatschappij
 16. Venture capital
 17. Beurs

Om je door de bomen het bos te laten zien zijn deze bij ons bekende opties hieronder uitgeschreven.

Weerstand overwinnen

Maar eerst kan het zijn dat je je eigen weerstand om geld te vragen moet overwinnen. En je angst voor afwijzing.
Die weerstand en angst worden gevoed door de overtuiging dat het overal gaat zoals bij ‘de bank’. Daar was het proces vaak onduidelijk en werd je eerst flink doorgezaagd. Die overtuiging is niet terecht. In de nieuwe economie weet je vaak al na één telefoontje hoe het werkt.

Je maakt het jezelf daarnaast een stuk gemakkelijker als je meerdere trajecten tegelijkertijd start. Dat maakt dat je een betere keus kunt maken en beter kunt onderhandelen.

En uitstel omdat je nog niet over alle gegevens beschikt is niet nodig. Natuurlijk moet je een businessplan hebben, maar ga eerst bellen, dan hoor je wat je precies moet opleveren. Dan volgt dat plan met bijbehorende financieringsaanvraag vanzelf.

 

1. Verkoop aandelen

De verkoop van een percentage van het aandelenkapitaal aan een derde. Vaak aan iemand die al in het bedrijf werkzaam is of een bekende zakenrelatie.

 

2. Factoring

Factoring is het overdragen van het risico dat een debiteur niet of te laat betaalt. De factormaatschappij betaalt aan jou op voorhand – tegen een vergoeding – een deel van de factuur. Hierdoor vergroot je het werkkapitaal. Zie http://www.factoringnederland.nl

 

3. Leasing

Een leasemaatschappij koopt een bedrijfsmiddel (auto’s, machines) en jij betaalt dit in termijnen terug. Bij financiële lease ben jij de eigenaar, bij operationele lease is de leasemaatschappij dat.
Zie: http://www.nvl-lease.nl

 

4. Qredits

Qredits verschaft startende en bestaande ondernemingen in het MKB Microkrediet en MKB-krediet tot 250.000 euro, persoonlijke coaching en tools. http://www.qredits.nl

 

5. Crowdfunding

Financiering via een online platform waar individuele personen elk een relatief laag bedrag investeren. Ook geschikt voor ondernemingen met een hoog risicoprofiel. Zie: https://www.afm.nl/~/media/Files/registers/register-crowdfunding-platformen.ashx

 

6. Kredietfondsen

Er zijn tal van kredietfondsen waarvan de gelden worden verstrekt door pensioenfondsen, zoals het MKB Impulsfonds: http://www.mkbimpulsfonds.nl/
Soms zijn kredietfondsen beperkt tot bepaalde branches of regio’s, zoals bijv. http://www.mkbfondsdrenthe.nl/ of http://www.oostnv.nl/page/mkb-kredietfaciliteit-gelderland

 

7. Business Angel

Een vermogende particulier (meestal een ex-ondernemer) die een gedeelte van zijn geld actief investeert in ¬- meestal jonge – bedrijven in ruil voor aandelen, een achtergestelde lening of een combinatie van beide. De meeste business angels voelen zich betrokken bij de onderneming waar ze in investeren en leveren ondersteuning door hun kennis of netwerk. Zie: http://www.bannederland.nl
Een informal investor blijft in tegenstelling tot de business angel meer op de achtergrond.

 

8. De Bank

Vergeet niet ook meerdere banken tegelijkertijd te benaderen. Mogelijk kom je in aanmerking voor een borgstelling van de overheid. Dat vergroot de kans dat het krediet wordt toegekend. Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb. De GO-regeling is voor voor (middel)grote ondernemingen: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go

 

9. Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie voor en door mkb-ondernemers. Enerzijds stellen ondernemers via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant lenen mkb-ondernemers geld uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zie: http://www.samenwerkendekredietunies.nl/aangesloten-kredietunies/

 

10. MKB Fonds

MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging, te denken valt aan (familie)bedrijven, waarbij de opvolger onvoldoende middelen heeft, of een gefaseerde verkoop door de oud eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger. Zie: http://mkb-fonds.nl/

 

11. Innovatiefondsen

Innovatiefondsen stimuleren ontwikkelingsprojecten waaraan financiële risico’s zijn verbonden. Bijvoorbeeld Het Innovatiefonds MKB+. Vaak is een innovatiefonds aan een branche of regio gekoppeld, zoals de fondsen van PPM Oost: http://www.ppmoost.nl/page/fondsen

 

12. Subsidie, borgstelling, krediet door RvO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert met zo’n 100 maatregelen en oplossingen ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

 

13. NPEX

NPEX is de MKB-beurs van Nederland die ondernemingen een platform biedt waarop zij groeifinanciering kunnen ophalen en hun beleggersadministratie kunnen onderbrengen. Zie: https://www.npex.nl/

 

14. Enternext

Enternext is een dochteronderneming van Euronext die services en ondersteuning biedt bij de financiering en promotie van middelgrote en kleinere ondernemingen. Er zijn 750 middelgrote en kleinere EnterNext ondernemingen genoteerd op de Euronext markten in België, Frankrijk, Nederland en Portugal. Zie: https://www.euronext.com/nl/enternext/about-us

 

15. Private equity/Participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in investeringen met private equity (risicodragend vermogen). Het is een tijdelijke aandeelhouder in het bedrijf. In ruil voor het beschikbaar stellen van kapitaal krijgt de participatiemaatschappij als aandeelhouder medezeggenschap over de onderneming. Zo kan zij een actieve bijdrage leveren aan waardecreatie. Zie: http://www.nvp.nl/zoekenmember_logo

 

16. Venture capital

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zijn betrokken bij bijna de helft van het aantal venture capital deals. Er is sprake van venture capital als het gaat om kapitaal voor startende of jonge snelgroeiende bedrijven. Vaak gaat het om bedrijven in innovatieve sectoren als ICT en life sciences. Zi bijvoorbeeld Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij: http://www.nom.nl, of Oost NV: http://www.oostnv.nl

 

17. Beurs

Tot slot kun je met een eigen vermogen van minimaal € 5.000.000 kun je ook een beursgang overwegen. De aandelen die worden uitgegeven moeten bij elkaar een waarde hebben groter dan € 5.000.000. En er moet in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar winst zijn gemaakt.

 

Mis je een financieringsvorm? Laat het ons weten en we voegen hem toe.

 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Organisatie

Gerelateerde artikelen