The missing link

Jan Frens
1 februari 2021 in Strategie - Leestijd 1 minuut

 

Koers houden, je strategie volgen, een missie en visie hebben. Het zijn begrippen waar veel verwarring over bestaat. Terwijl jij ze gebruikt, kan een gesprekspartner er zomaar iets anders mee bedoelen.

 

Duidelijk is dat het over iets belangrijks gaat en daarom hieronder een uitleg.

 

Visie

De visie beschrijft je toekomstdroom.

Hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit en welke ambities heb je.

 

Missie

De missie beschrijft jullie bestaansrecht en identiteit:

    • Waarom doen jullie wat jullie doen.
    • Waar staan jullie voor.
    • Welke overtuigingen motiveren jullie.
    • Welke normen en waarden hanteren jullie.

 

Strategie

De strategie is een afgewogen reeks van maatregelen op alle niveaus van je bedrijf waardoor je je doelstellingen voor de komende periode (bv drie jaar) gaat bereiken.

 

Jaarplan

Om ervoor te zorgen dat aan de strategie daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven moet deze (ook) worden gedelegeerd naar de werkvloer. Delen van de strategie draag je daarvoor over aan het management.

 

Managers stellen een jaarplan op voor de strategie-items die op hun verantwoordelijkheidsgebied betrekking hebben. Het jaarplan bestaat uit concrete acties en aan de doelstellingen gekoppelde KPI’s. Het is een routeplan voor het management.

 

Dashboard

Managers leggen per maand of kwartaal verantwoording af door een rapportage op te leveren of een dashboard in te vullen. Met een dashboard heb je als ondernemer direct overzicht en een doelmatig handvat voor periodiek overleg met het management.

 

 

De missie en visie zijn min of meer een theoretische exercitie en niet van doorslaggevend belang voor het functioneren van je bedrijf. Een jaarplan en dashboard zijn het gevolg van dat wat wél essentieel is:

 

Een doorwrochte, gewogen en door de ondernemer bepaalde strategie.

 

 

 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Strategie

Gerelateerde artikelen