Sherlock Holmes & Willy Wortel

Jan Frens
17 februari 2017 in Persoonlijke ontwikkeling, Strategie - Leestijd 1,5 minuten

sherlock holmes

De een overziet het natuurschoon, een ander vindt de bodemschatten. Voor hem is de taart een concept, voor haar is de taart een recept.

Wanneer twee mensen een totaal verschillende denkwijze hebben en een probleem vanuit tegenovergestelde richtingen aanvliegen, ontstaat er een 3D-surroundview. Zo’n duo dat volledig complementair is, heeft alles in huis voor een succesvolle samenwerking.

Holistisch en Analytisch

Natuurlijk is de manier waarop je een vraagstuk aanvliegt situationeel bepaald, maar we hebben allemaal aanleg voor het één of ander. Zo is de één analytisch denker; een ander holistisch.

Een holistisch denker kijkt naar het geheel, naar ‘the big picture’. Hij benadert een onderwerp door naar de kern te zoeken, of een algemene betekenis, zonder het geheel op te hoeven breken in kleine stukjes. Een holistisch denker heeft snel overzicht en inzicht in complexe situaties en hij doorziet de subtiele nuances daarbinnen. Holistisch denkers zijn vaak creatief, intuïtief en tactvol.

Andersdenkenden zijn dikwijls anders dan wij denken

Deze denkwijze maakt dat je als holistisch denker snel tot resultaten komt. Maar dit werk kun je niet altijd doen zonder structuur of een analytische aanvliegroute.

Een analyticus beziet een probleem, systeem of vraagstuk door na te denken over de onderdelen daarbinnen, over de verhoudingen daartussen en de gevolgen die ze hebben voor het grote geheel.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Bij ons is het mijn (zaken)partner Louise die met haar gestructureerde en analytische werkwijze onze programma’s samenstelt. Daardoor kan ik in met een ondernemer altijd naar een specifiek doel toewerken.

Wanneer we bijvoorbeeld met een ondernemer aan een nieuwe strategie werken beginnen we holistisch – met een breed denkkader en een creatieve visie. Wanneer de strategie moet worden uitgewerkt is haar analytisch brein aan zet.

Overleggen vragen structuur en dus een analytisch brein. Per onderwerp bepalen we of deze een holistische of een analytische benadering vraagt. Dat bepaalt wie de leiding heeft binnen het ‘agendapunt’.

1 + 1 = 3

Het is iedere ondernemer aan te bevelen een complementaire denkpartner naast zich te zoeken. Het resultaat van de samenwerking is vele malen groter dan dat wat je individueel kunt bewerkstelligen.

 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Persoonlijke ontwikkeling, Strategie

Gerelateerde artikelen