Polderen ondermijnt je leiderschap

Jan Frens
4 augustus 2017 in Leiderschap, Personeel, Persoonlijke ontwikkeling - Leestijd 6 minuten

 Polderen ondermijnt je leiderschap

“Als de generaal zwak is en zonder autoriteit, als zijn orders niet helder zijn, er geen discipline is en de formatie ongeordend, dan is het resultaat totale chaos.”

 

Het zijn de woorden van Sun Tzu, een Chinees generaal en filosoof die zo’n 2500 jaar geleden leefde.

Sun Tzu beschreef in zijn ‘Winnen zonder strijd’ welke principes tot strategisch succes leiden. Leiderschap is daarbinnen een belangrijk aspect. En ondanks de leeftijd van zijn geschrift, valt er ook nu nog veel van te leren. In het bijzonder voor ons polderende Nederlanders.

Polderondernemer of Strategisch leider?

Het polderen is alle vezels van onze maatschappij doorgedrongen. Waarschijnlijk ook in jouw bedrijf.

In vergaderingen mag iedereen input leveren en ieders mening wordt meegenomen. Veel ondernemers overleggen hun complete strategie met medewerkers. Besluitvorming bestaat uit compromissen.

Strategisch leiders daarentegen gaan tegen de mening van anderen in als dat nodig is en zijn resoluut maar respectvol. Ze loodsen zijn, als enig verantwoordelijke, hun bedrijf richting een toekomstvisie en verleggen hun koers als de omstandigheden daarom vragen.

De apenrots ontbreekt in de lage landen

Hoe strategisch leiderschap zich onderscheidt van het polderen, en wat dat voor de kwaliteit van jouw leiderschap betekent, zetten we uiteen aan de hand van zes uitspraken van Sun Tzu.

 

1.  Gelijkheid creëert verwarring

• Sun Tzu: “Leid het leger alsof je met een enkel persoon te doen hebt. Zeg wat het moet doen, maar treedt hierover niet in discussie. Motiveer hen door hen van goede vooruitzichten op de hoogte te stellen; praat niet over wat er mis kan gaan.”

Hoe werkt het in de polder: Door met de ene medewerker meer te bespreken dan met de ander creëer je ongelijkheid en daarmee onvrede. In discussie gaan over jouw besluiten doet afbreuk aan je autoriteit. Wanneer je bespreekt wat er mis kan gaan toon je je een zwak leider die de boel kennelijk niet onder controle heeft.

 

2.  Verwende kinderen zijn vervelend

• Sun Tzu: “Een goed leider behandelt zijn ondergeschikten alsof het zijn eigen kinderen zijn, waardoor ze hem zullen volgen tot in de moeilijkste tijden. Als je zo aardig bent dat ze geen ontzag meer voor je hebben, zo vriendelijk bent dat ze je bevelen niet meer opvolgen, ze zozeer de vrije hand geeft dat je ze niet meer tot de orde kunt roepen, kweek je verwende kinderen waar je niets aan hebt.”

Hoe werkt het in de polder: In een vergadering is het niet de bedoeling dat je bot bent, je wilt immers consensus bereiken. Aardig gevonden worden, denk je, dat helpt wel. Polderen in je bedrijf betekent dat je je mensen teveel ruimte geeft. Kortom, onze medewerkers zijn verwende kinderen.

 

3.  Een leider heeft een geheime agenda

• Sun Tzu: “Het is de taak van een generaal in stilte en in het geheim te handelen (zodat niemand zijn plannen kan doorgronden), eerlijk en rechtvaardig te zijn en de orde te handhaven.

Hoe werkt het in de polder: Als de strategie tot stand is gekomen in overleg met medewerkers ligt je strategie op straat, voor het oprapen voor je concurrent. Wanneer je je plannen met teveel mensen deelt en hen in besluitvorming betrekt, zul je door hen afgerekend worden als je je plannen wijzigt, niet of niet helemaal uitvoert. Geheel terecht, want je hebt ze het podium gegeven waarop ze dat mogen doen. Jou rest een ondergeschikte positie.

 

4.  Afhankelijkheid is gevaarlijk

• Sun Tzu: “Het is een gevaarlijke eigenschap van een generaal om zich teveel over zijn manschappen te bekommeren. Hij kan hen te hulp schieten, zichzelf uitputten en in de problemen komen.”

Hoe werkt het in de polder: Wil je aardig gevonden worden of heb je teveel met medewerkers gedeeld, dan wordt het lastig iemand te ontslaan die niet (langer) functioneert. Je houdt een zwak medewerkersbestand in stand.

 

5.  Regels zijn er niet voor niets

• Sun Tzu: “Leid op humane en welwillende wijze, maak hen één door middel van orde en discipline. Als regels op consequente wijze worden uitgevoerd zal er een goede verstandhouding tussen leiders en manschappen bestaan.”

Hoe werkt het in de polder: Onderprestaties, wangedrag, diefstal van kantoorartikelen. Het wordt door de vingers gezien. We moeten immers samen door één deur kunnen. Regels worden niet consequent toegepast. Je toont je een onbetrouwbaar leider.

 

6.  Een beetje angst is goed

• Sun Tzu: “Als er sprake is van een goede band tussen legerleiding en soldaten, maar straffen worden niet uitgevoerd, dan zullen de soldaten hooghartig en onwillig worden.”

Hoe werkt het in de polder: Medewerkers in Nederland hebben een podium waarop ze min of meer hun eigen gang kunnen gaan. Er worden zelden sancties opgelegd als er een grens wordt overschreden. Onderling bekritiseren medewerkers jouw prestaties en denken ze het beslist veel beter te weten dan jij.

 

Kortom, strategisch leiderschap vraagt intelligentie, betrouwbaarheid, humaniteit, moed en strengheid. Die combinatie gaat niet samen met een poldercultuur.

Stop daarom met polderen in je bedrijf. Vaar je eigen koers, verkrijg autoriteit, creëer een betrouwbare werkomgeving, trouwe medewerkers en een succesvol bedrijf.

 


Vond je het een goed artikel? Doe er iemand anders een plezier mee via de mail.
Delen op social media wordt door ons ook erg gewaardeerd.

Deel dit artikel:
Alle artikelen in de categorie: Leiderschap, Personeel, Persoonlijke ontwikkeling

Gerelateerde artikelen